Početna Softverska rešenja Golushin IIS Tehničko-tehnološka priprema

Tehničko-tehnološka priprema

Ovaj modul omogućava ažuriranje tehnoloških postupaka i konstrukciono-montažnih sastavnica (normativa) koje se koriste prilikom izrade proizvoda. Osnovni elementi potrebni da se ovaj modul kvalitetno definiše su ažuriranje sledećih podataka:

  • Alati koji se koriste u proizvodnji
  • Tipske operacije u proizvodnji
  • Tipski zahvati koji se koriste u operacijama
  • Radna mesta prilikom izrade proizvoda
  • Mašine koje se koriste prilikom izrade proizvoda
  • Konstruktivne sastavnice (normativi) gde se definišu sirovine koje su potrebne da bi se izradio neki deo i potrebna količina sirovina.
  • Montažne sastavnice (normativi) gde se definiše koji su delovi potrebni da se kompletira neki proizvod i količina tih delova. Ovde ulaze kako proizvodi koje mi izrađujemo tako i delovi koje kupujemo od dobavljača a koji su potrebni da bi se kompletirao naš proizvod.
  • Tehnološki postupci gde definišemo na koji se način izrađuje neki deo a to sprovodimo tako da definišemo koje operacije i/ili zahvati su potrebni prilikom izrade i koliko je vremena potrebno za izradu(pripremno i komadno vreme), definišemo na kojim mašinama i radnim mestima će se izrađivati taj deo i koji alati će se koristiti.

Ovaj modul nam je ključan prilikom praćenja proizvodnje jer omogućava kako brzu izradu radnog naloga za proizvodnju tako i da možemo pratiti kolika je razlika između predviđene količine sirovine i utrošene, onda razlika između predviđenog i ostvarenog vremena izrade a isto tako prilikom računanja potrebnog kapaciteta radnih mesta i mašina. Na osnovu toga donosimo odluku da se radi u 2 ili 3 smene, kao i odluku da li su nam na raspolaganju svi alati i pomoćni materijali koje nabavljamo tako da bi mogli da odgovorimo u predviđenom roku na zahtev kupca.