Obračun kamata

Ovaj modul omogućava obračun kamate bilo da je u pitanju banka ili poslovni partner.

U okviru ovog modula definišu se:
  • kamatne stope (po ugovoru ili zakonske) i one mogu biti dnevne/mesečne/godišnje
U ovom modulu se takođe ažuriraju:
  • dugovanja za određene iznose sa načinom obračuna kamate(proporcionalni/komforni metod)
  • plaćanja glavnice
  • plaćanja kamate
Na osnovu ažuriranih podataka mogu se dobiti sledeći izveštaji:
  • kamatni list (na kojem se vidi preostali dug, kamata i pojedinačno obračunati iznosi za period i uslove kamate)