Početna Softverska rešenja Golushin IIS Glavna knjiga i evidencija PDV

Glavna knjiga i evidencija PDV

Ovaj modul prati sve finasijske promene (interne i eksterne) koje se dešavaju u preduzeću i to po važećim zakonskim propisima. Postoji mogućnost da se dokumenti robno-materijalnog knjigovodstva automatski kontiraju i da se knjiže u glavnu knjigu.

U okviru ovog modula definišu se:
  • kontni plan (analitika, sintetika, grupe, klase) glavne knjige
  • kontni plan (analitika, sintetika, grupe, klase) pogonskog knjigovodstva
  • vrste knjiga i vrste promena u knjigama : Izlazni računi i Ulazni računi potrebni za evidenciju PDV po važećim zakonskim propisima
U ovom delu se takođe ažuriraju:
  • nalozi glavne knjige koji nisu preuzeti iz robno-materijalnog knjigovodstva (izvodi, kamate i sl.)
  • povezivanje promena na izvodima sa dugovima (ako nije definisano da se automatski povezuje)
  • dodatni podaci za knjige potrebne za evidenciju PDV
Na osnovu ažuriranih podataka mogu se dobiti sledeći izveštaji:
  • kartica konta
  • kartica poslovnog partnera
  • IOS poslovnog partnera
  • analitički, sintetički i bilans po grupama i klasama
  • stanje konta po devizama (devizno knjigovodstvo)
  • knjiga izlaznih računa : redovni, avansi, izvoz
  • knjiga ulaznih računa: redovni, avansi, uvoz
  • bilans stanja i bilans uspeha
  • stanje konta u pogonskom knjigovodstvu i utrošci po radnom nalogu
  • ...(po potrebi za preduzeće)