Matični podaci

Ovaj modul omogućava ažuriranje matičnih podataka.

Projektovan je tako da omogućava primenu jedinstvenog sistema označavanja (identifikacija i klasifikacija) činilaca poslovanja. Koncepcija jedinstvenog kataloga obezbeđuje jednoznačnu identifikaciju činilaca poslovanja (jedan činilac ima jedan identifikacioni broj odnosno oznaku). Klasifikacija omogućava svrstavanje činilaca u grupe, podgrupe... , po određenim karakteristikama koje omogućavaju izdvajanje grupa za potrebe izvršavanja drugih procesa.

Obezbediti jednoznačnost identifikacije činilaca poslovanja je od presudnog uticaja na tačnost rezultata obrada koje se izvode u svim ostalim modulima sistema.

Spisak matičnih podataka:

  • Artikli (proizvodi, sklopovi, delovi, sirovine, pomoćni materijali, roba...)
  • Jedinice mere
  • Poslovni partneri
  • Mesta (naselja) i države
  • Magacini
  • Vrste dokumenata u magacinima
  • Operateri u informacionom sistemu
  • Organizacione i radne jedinice u preduzeću
  • ...(po potrebi za preduzeće)