Početna Softverska rešenja Specijalizovani programi Maloprodaja

Maloprodaja

Osnovne karakteristike ovog programa su:

 • ažuriranje matičnih podataka (roba, poslovni partneri...)
 • izrada dokumenata
  • kalkulacije
  • nivelacije
  • izlazne fakture
  • dnevni pazari (kasa)
  • uplata pazara
 • na osnovu dokumenata moguće je dobiti sledeće izveštaje
  • lager liste
  • kartice robe
  • promet robe u periodu
  • trgovačka knjiga
  • stanje i kartice poslovnih partnera